Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

1. TS24 ID: Thêm chức năng Thay đổi tài khoản đăng nhập (email).


Cải tiến

1. Thông tin đơn vị: Bỏ icon không sử dụng.Cập nhật textbox thành combobox với các thông tin địa bàn hành chính trên “Thông tin xuất hóa đơn”.

2. Tờ khai thu phí: Bỏ các chức năng không sử dụng cho doanh nghiệp XNK “Tra cứu biên lai”, “Danh sách hàng ra khỏi cảng”.

3. Tối ưu hiển thị thời hạn gói dịch vụ.

4. TS24 ID: Tối ưu cập nhật CSDL theo TS24 ID.

5. Phân quyền: Tối ưu giao diện.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.