Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.26

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

1. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Thêm nút Xem LSGD và Lưu ý kiểm tra LSGD trên danh sách nộp hồ sơ. Cập nhật ký hồ sơ qua Google Drive và OneDrive đồng bộ với các ứng dụng TS24.

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm lọc và lưu tình trạng gửi email không thành công. Thêm chức năng trình ký Thư xác nhận thu nhập qua Google Drive.


Cải tiến

1. Danh mục chung: Cập nhật danh mục tỉnh Tiền Giang.

2. 01/NTNN (TT80/2021): Tối ưu bắt lỗi nhập liệu.

3. 03/NTNN (TT80/2021): Tối ưu bắt lỗi nhập liệu.

4. 01/VTNN (TT80/2021): Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

5. 20-ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

6. BC21/AC (TT39/2014): Tối ưu lưu dữ liệu.

7. Kết xuất BC: Tối ưu xuất BC26/AC(TT39/2014), BC21/AC (TT39/2014).

8. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu ký PDF. Tối ưu bắt lỗi dữ liệu Thư xác nhận thu nhập. Cập nhật mẫu in. Tối ưu chức năng xuất PDF.

9. Xem XML Thuế: Cập nhật xem kết quả từ TCT(01-01/TB-TĐT(TT19/2021), 01-2/TB-TĐT(TT19/2021)).

10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.26.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.