Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

1. Loại hình SXXK: Thêm chức năng hủy khai báo Nguyên phụ liệuSản phẩm xuất khẩuĐịnh mức sản phẩm.


Cải tiến

1. Thông báo CSSX: Tối ưu thông tin CSSX, Đối tác nhận gia công, Ngành nghề. Giới hạn tập tin đính kèm không lớn hơn 1MB.

2. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu chức năng sao lưu dữ liệu.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.