Open navigation

Lấy license miễn phí

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện lấy license miễn phí trong phần mềm RemoteSigner.

License miễn phí hỗ trợ đơn vị sử dụng mô hình SafetySigning - Giải pháp quản lý văn phòng thông minh.

Để có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này, cần đảm bảo:

. Đơn vị đã có thiêt bị chữ ký số USB Token (chứng thư số còn thời hạn sử dụng)

. Đã khởi tạo tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn)

. Đã cài đặt phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiêt bị USB Token vào máy tính;

Khởi động phần mềm RemoteSigner, vào mục Lấy license miễn phí;

1. Tùy chọn phần mềm cần lấy license để sử dụng;

2. Thông tin tài khoản: nhập thông tin đơn vị, tùy chọn chứng thư số từ thiết bị USB Token đã kết nối vào máy tính (*);

3. Thông tin liên hệ: nhập Họ tên, Số điện thoại, Email của người dùng;

4. Nhấn chọn Lấy license;

5. Thông tin license được cấp thành công từ hệ thống (**).

Lưu ý:

(*) Mã số thuế tại phần thông tin Mã số thuế & Chứng thư số cần trùng khớp với nhau

(**) License chỉ hiển thị 1 lần duy nhất khi thực hiện lấy license, cần lưu thông tin này ra tập tin bên ngoài để sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.