Open navigation

Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Kết nối]

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo ký số Home Assistant [Thông tin Kết nối] trong ứng dụng di động SafetySigning.

Tạo ký số Home Assistant gồm có 2 nội dung thiết lập:

Thông tin Cấu hình: thiết lập tạo nút chức năng ký số trong Home Assistant.

Thông tin Kết nối: thiết lập nâng cao, hỗ trợ tạo nút chức năng Ký ngay trong ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

. Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] (xem hướng dẫn)

. Lấy thông tin Đường dẫn kết nối (xem hướng dẫn)

. Tạo Access Token (xem hướng dẫn)

. Lấy thông tin Entity ID (xem hướng dẫn)


1. Vào giao diện Trang chủ;

2. Trên góc trái, chọn vào biểu tượng cài đặt tài khoản;

3. Phần Cài đặt hệ thống, chọn DS ký số Home Assistant;

4. Chọn thông tin ký số đã khởi tạo trước đó;

5. Chọn mở bảng Thông tin Kết nối;

6. Sao chép, dán 3 thông số Đường dẫn kết nối, Access TokenEntity ID vào bảng cấu hình;

7. Chọn Lưu kết nối.

Trở về DS ký số Home Assistant trước đó để có thể kiểm tra tình trạng kết nối của nút chức năng Ký ngay.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.