Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.34

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 20 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 01/PBVMT (TT80/2021): Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và HTKK 5.1.1.

2. 02/PBVMT (TT80/2021): Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và HTKK 5.1.1.

3. 01/CNKD (TT40/2021): Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và HTKK 5.1.1.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.34.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.