Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.32

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 03/TNDN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK5.0.9.

2. 01/GTGT (TT80/2021): Tối ưu nạp dữ liệu từ XML. Tối ưu tập tin Excel mẫu.

3. 04/GTGT (TT80/2021): Tối ưu tập tin Excel mẫu.

4. 01/TTS (TT80/2021): Tối ưu tập tin Excel mẫu.

5. Cập nhật danh mục các loại phí - lệ phí được giảm theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC đối với các tờ khai theo Thông tư 80/2021: 01/LP, 01/PH, 02/PH, Bổsung 01/LP, Bổ sung 01/PH, Bổ sung 02/PH.

6. Kết xuất BC: Tối ưu chức năng Trình ký Google Drive (Đối với trường hợp chia sẻ thư mục).

7. Xem XML Thuế: Cập nhật XSD.

8. Tài khoản nội bộ: Cập nhật danh sách phân quyền.

9. Danh mục: Cập nhật danh mục địa bàn hành chính.

10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.32.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.