Open navigation

Nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế trong chức năng Pay24 của phần mềm TaxOnline


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Pay24
  • Chọn Nộp thuế điện tử qua TCT
  • Chọn Giấy nộp thuế điện tử qua TCT
  • Tùy chọn ngân hàng nộp thuế và nhấn chọn Tiếp tục.

Chọn tháng cần lập giấy nộp tiền;

Nhấn Thêm để tạo ra lần nhập liệu.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Lập giấy nộp tiền theo 1 trong 2 trường hợp:

2.1 Nộp tiền thuế nội địa cho chính đơn vị khai báo

Không đánh dấu chọn vào ô Nộp thay, bỏ trống phần Thông tin người nộp thay.

2.2 Nộp tiền thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Đánh dấu chọn vào ô Nộp thay;

Phần Thông tin người nộp thay là thông tin đơn vị nộp thay;

Phần Thông tin người nộp thuế lúc này sẽ là thông tin của nhà thầu nước ngoài.

Phần mềm hỗ trợ tự động lấy thông tin số tiền nộp vào giấy nộp tiền từ tờ khai được lập trong Tax Online hoặc dữ liệu lưu của ứng dụng HTKK.

Tại phần thông tin Nội dung các khoản nộp NS, thực hiện chọn theo danh sách loại thuế cần nộp;

Kiểm tra nhập thông tin vào các cột nội dung liên quan như mã ngành, mã chương, loại kỳ, kỳ tính thuế, số tiền.

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.

3. Kiểm tra tình trạng tờ khai đã nộp và kết quả trả về từ hệ thống Tổng Cục Thuế.

Vị trí mở chức năng: 

  • Trên thanh trình đơn vào mục Pay24  
  • Chọn Lịch sử giao dịch NTĐT

Bảng Lịch sử giao dịch NTĐT

  • Tùy chọn hình thức tra cứu
  • Nhấn đúp vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch của GNT.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.