Open navigation

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách ký nộp hồ sơ thuế điện tử trong phần mềm TaxOnline.

Videoclip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ky-nop-ho-so-thue-ien-tu-79?fullscreen=1


Hướng dẫn thực hiện

I. Kết xuất tờ khai thuế

1. Trên thanh tiêu đề, vào mục Kết xuất BC

2. Tùy chọn, đánh dấu kỳ báo cáo  (tháng/ quý/ năm) cần xuất hồ sơ hoàn chỉnh

3. Nhấn chọn Tính

4. Xuất hiện bảng Chọn tờ khai kết xuất báo cáo

5. Kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế

6. Đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất

7. Nhấn chọn Kết xuất

  • Chờ phần mềm tự động tổng hợp ra danh sách hồ sơ hoàn chỉnh
  • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu đã nhập (*)

(*) Luôn luôn thực hiện thao tác này, để đảm bảo rằng số liệu kê khai của đơn vị đã chính xác, mẫu hồ sơ có đúng theo quy định hiện hành từ cơ quan chức năng hay chưa, trước khi ký nộp.

II. Ký nộp hồ sơ

1. Đánh dấu chọn hồ sơ cần ký nộp

2. Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính

3. Nhấn chọn Ký trực tiếp

4. Chọn để xác nhận hồ sơ cần ký nộp

5. Thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.