Open navigation

Duyệt và ký hồ sơ qua OneDrive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện Duyệt và ký hồ sơ BHXH qua OneDrive trong phần mềm KysoDesktop

Nội dung này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo hướng dẫn từ bài viết này.

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cấu hình ký số (http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000144069)

Thiết lập mô hình giải pháp thông minh SafetySigning 

(http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/16000061693)


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn chọn iBHXH

2. Chọn HS trên OneDrive

- Xuất hiện bảng Danh sách hồ sơ trên OneDrive: Tờ khai  (dạng file PDF, Excel, XML), có thể nhấp vào để mở xem tờ khai. Thực hiện các bước sau:

1. Duyệt: chọn Tờ khai/ Hồ sơ cần duyệt

2. : chọn Tờ khai/ Hồ sơ cần ký (sau khi đã được duyệt)

3. Nộp: chọn Tờ khai/ Hồ sơ cần nộp  (sau khi đã được ký)

*Hiện tại chức năng chỉ hỗ trợ nộp tờ khai thuế (29/12/2023)

4. Nút Cập nhật tình trạng: cập nhật lại tình trạng Tờ khai/ Hồ sơ trong danh sách

5. Nút Duyệt hồ sơ: duyệt Tờ khai/ Hồ sơ đã chọn tại bước 1

6. Nút Ký trực tiếp: ký Tờ khai/ Hồ sơ đã chọn tại bước 2

7. Nút Nộp hô sơ: nộp Tờ khai/ Hồ sơ đã chọn tại bước 3

8. Vị trí lưu hồ sơ: đường dẫn lưu Tờ khai/ Hồ sơ tại máy

- Ngoài dùng Ký trực tiếp có thể ký thông qua RemoteSigner để ký Tờ khai/ Hồ sơ.


Bài viết khác

Cấu hình ký số

Trình ký OneDrive trên phần mềm iBHXH

Duyệt và ký hồ sơ qua ownCloud

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.