Open navigation

Bán hàng – Báo giá của tôi

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về báo giá của tôi sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Báo giá của tôi

Cơ hội qua quá trình chăm sóc và đàm phán thành công, có thể tiến hành tạo báo giá.

Từ đây, có thể nhập thông tin chi tiết cho báo giá và gửi đến cho khách hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.