Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.22

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 12 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Thêm tùy chọn không hiển thị thông tin CKS trên PDF.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.22.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.