Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông tin đơn vị: Tối ưu chọn danh mục địa bàn hành chính trên Thông tin chung, Thông tin xuất hóa đơn (Đối Với đơn vị hành chính không có Phường/Xã).

2. Chứng từ đính kèm tờ khai Xuất khẩu: Tối ưu nhận phản hồi từ Hải quan.

3. Chứng từ đính kèm tờ khai Nhập khẩu: Tối ưu nhận phản hồi từ Hải quan.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.13.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.