Open navigation

Nhóm chức năng Phân quyền

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về nhóm chức năng Phân quyền trong phần mềm (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks) do TS24 cung cấp


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng

Trong phần mềm sử dụng, vào mục Tùy chọn > nhóm chức năng Phân quyền

2. Tài khoản TS24 ID

Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin tài khoản TS24 ID cùng gói dịch vụ đang kích hoạt sử dụng của từng phần mềm;

Có thể thêm / bớt thông tin cấu hình, bằng cách nhấn phím Insert (thêm dòng) / F11 (xóa dòng).

3. Người sử dụng

Hỗ trợ thiết lập, phân quyền sử dụng phần mềm cho tài khoản đăng nhập nội bộ của người dùng khác;

Tài khoản nội bộ cũng phải là 1 tài khoản TS24 ID;

Việc phân quyền tài khoản nội bộ sẽ chỉ định cụ thể phần mềm nào có thể đăng nhập sử dụng đối với tài khoản này.

Tại máy tính người dùng nội bộ, khi thực hiện đăng nhập, tùy chọn Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ;

Chọn Tùy chỉnh, nhập địa chỉ IP của máy tính đã thiết lập phân quyền;

Đăng nhập vào phần mềm sử dụng.

4. Phân quyền người dùng

Hỗ trợ thiết lập phân quyền chi tiết từng chức năng (hồ sơ) mà tài khoản nội bộ được phép truy cập sử dụng trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.