Open navigation

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

TaxOnline - Thủ tục khác


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Một số lưu ý khi nhập liệu

Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng

Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế

 

1. Vị trí mở chức năng:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Giấy đề nghị gia hạn;

Tùy chọn tờ khai theo doanh nghiệp.

Tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý.

 

 

2. Hình thức nhập liệu:

Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai.

Chọn loại thuế đề nghị gia hạn;

Đối với Tiền thuê đất, người dùng bổ sung thông tin vào vùng dữ liệu.

 

 

Đối với Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Người dùng được chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp trên. Sau đó tiến hành nhập liệu vào vùng dữ liệu bên dưới.

 

 

Đối với Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: Người dùng tùy chọn đúng loại hình doanh nghiệp của đơn vị.

 

Kiểm tra lại số liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập;

 

3. Một số lưu ý khi nhập liệu:

Sau khi hoàn tất quá trình Ghi dữ liệu, nếu không có vấn đề lỗi phát sinh, tiến hành Kết xuất báo cáo và ký gửi hồ sơ điện tử.

Lưu ý 1: Nếu lưu thông tin xuất hiện thông báo lỗi, người dùng kiểm tra nội dung nhập liệu nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Lưu ý 2: Vì tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuế đất  là tờ khai mới nộp lần đầu nên người dùng vui lòng thực hiện thao tác đăng ký tờ khai với cơ quan thuế trước khi ký và gửi hồ sơ điện tử.

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn TT Chung;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Đăng ký T-Van;

Chọn ĐK HS khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN;

Lựa chọn tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất;

Nhấn chọn Nộp hồ sơ.

 

4. Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng:

 

 

 

 

5Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế:

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.