Open navigation

Quản lý hoá đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng quản lý hóa đơn trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

I. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử:

- Bước 1: Chọn Quản lý hóa đơn.

- Bước 2: Bấm chọn Cập nhật thông tin nhận hóa đơn điện tử.

- Bước 3: Chọn Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, thực hiện đăng ký thông tin nhận hóa đơn điện tử.

- Bước 4: Nhập liệu (http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354)

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(1): tùy chọn thông tin chữ ký số của đơn vị.

(2): thông tin đăng ký của đơn vị, có thể tùy chỉnh lại nội dung này.

(3*): tùy chọn cho lần đầu đăng ký sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24.

(3**): tùy chọn cập nhật lại thông tin chữ ký số để nhận hóa đơn điện tử, trong trường hợp thiết bị chữ ký số của đơn vị mua mới / gia hạn lại thời gian sử dụng.

(3***): tùy chọn ngừng sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24.

II. Nhận hóa đơn điện tử / hóa đơn xác thực:

- Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính

- Bước 2: Chọn Quản lý hóa đơn. 

- Bước 3: Tùy chọn Nhận hóa đơn điện tử /Nhận hóa đơn xác thực

- Bước 4: Thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn của người bán và ký số cho hóa đơn.

Hóa đơn đã thực hiện ký số có thể tải về máy tính của người dùng để lưu trữ.

III. Quản lý hoá đơn bán ra/mua vào:

Chức năng này hỗ trợ người dùng chủ động cập nhật thông tin hoá đơn bán hàng/mua hàng của đơn vị vào phần mềm IXHD để thuận tiện trong công tác quản lý, tra cứu nhanh thông tin hoá đơn của đơn vị, các bước thực hiện như sau:

Quản lý hóa đơn bán ra:

- Bước 1: Chọn Quản lý hóa đơn.

- Bước 2: Bấm chọn Hóa đơn bán ra.

Giao diện quản lý hóa đơn hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật tự động thông tin về hoá đơn điện tử/ hoá đơn xác thực bán ra của đơn vị trong phần mềm IXHD, người dùng có thể nhập thêm thông tin hóa đơn khác từ bên ngoài vào chương trình để quản lý.

(1): tùy chọn hỗ trợ tra cứu thông tin hóa đơn bán ra.

(2): danh sách hiển thị thông tin hóa đơn bán ra.

(3): nội dung chi tiết của từng hóa đơn bán ra.

(4): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu để nhập thông tin hóa đơn bán ra khác của đơn vị, nạp dữ liệu vào phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn giấy đối với hóa đơn điện tử / hóa đơn xác thực, lưu thông tin danh sách quản lý hóa đơn hoặc xóa bỏ nội dung đã nhập.  

Quản lý hóa đơn mua vào:

- Bước 1: Chọn Quản lý hóa đơn.

- Bước 1: Chọn Hóa đơn mùa vào

Giao diện quản lý hóa đơn hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật tự động thông tin về hoá đơn điện tử/ hoá đơn xác thực mua vào từ đối tác có dùng IXHD của TS24 để xuất hóa đơn mua hàng cho đơn vị, người dùng có thể nhập thêm thông tin hóa đơn khác từ bên ngoài vào chương trình để quản lý.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.