Open navigation

Kết nối SafetySigning Server vào Home Assistant

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện kết nối SafetySigning Server vào Home Assistant.

 

Hướng dẫn thực hiện

Để thực hiện được nội dung này, trước đó cần thực hiện (*):

Cài đặt SafetySigning Server (dạng thiết bị vật lý / máy ảo);

Khởi động, kiểm tra địa chỉ IP của SafetySigning Server.

(*) Xem hướng dẫn tại đây.

 

Có thể thực hiện kết nối SafetySigning Server vào Home Assistant theo 1 trong 2 cách

1. Kết nối qua trình duyệt web:

Sử dụng máy tính có chung lớp mạng với thiết bị cài đặt SafetySigning Server;

Khởi động trình duyệt web;

Nhập thông tin kết nối theo cấu trúc http://<địa chỉ IP>:8123

Thông tin tài khoản đăng nhập mặc định: Username: root | Password: 12345689

Chọn LOGIN để thực hiện đăng nhập.

Đăng nhập thành công, giao diện Bảng tổng quan của Home Assistant sẽ hỗ trợ một số chức năng sau:

1. Kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant: sử dụng đường dẫn này để truy cập SafetySigning Server thông qua giao diện Home Assistant tại bất kỳ đâu, không phân biệt kết nối mạng đang sử dụng. Nếu sử dụng theo cách đăng nhập bằng <địa chỉ IP>:8123 thì chỉ có thể truy cập Home Assistant trên cùng mạng kết nối với thiết bị SafetySigning Server.

2. Kết nối BHXH cho SafetySigning: dành cho đơn vị có tài khoản truy cập cổng thông tin BHXH điện tử, sử dụng đường dẫn này truy cập tra cứu thông tin hồ sơ giao dịch điện tử BHXH.

3. Kết nối cơ quan thuế cho SafetySigning: dành cho đơn vị có tài khoản truy cập cổng thông tin Thuế điện tử, sử dụng đường dẫn này truy cập tra cứu thông tin hồ sơ kê khai, nộp thuế giao dịch điện tử.

4. Bảng theo dõi tốc độ truy cập mạng cho hệ thống SafetySigning Server.

5. Nút chức năng hỗ trợ khởi động lại SafetySigning Server.

6. Nút chức năng hỗ trợ khởi động lại dịch vụ.

7. Thể hiện tình trạng hoạt động của 3 dịch vụ kết nối Home Assistant, Cơ quan thuếBHXH.

8. Thể hiện tình trạng thiết bị chữ ký số USB Token đã được gắn vào SafetySigning Server hay chưa; hiển thị Token ID để hỗ trợ tạo Cấu hình ký số bên trong app SafetySigning.

9. Thể hiện địa chỉ IP, tình trạng kết nối của SafetySigning Server.

Thực hiện sao chép, lưu lại thông tin kết nối (1), (2)(3) để sử dụng.

2. Kết nối qua ứng dụng di động Home Assistant:

Tải, cài đặt ứng dụng tại App Store / Google Play (CH Play);

Nhập thông tin kết nối SafetySigning Server, theo cấu trúc http://<địa chỉ IP>:8123 (thiết bị di động cần chung lớp mạng sử dụng với thiết bị cài đặt SafetySigning Server);

Thông tin tài khoản đăng nhập mặc định: Username: root | Password: 12345689

Chọn LOGIN để thực hiện đăng nhập.

Giao diện sử dụng tương tự như nội dung phần hướng dẫn kết nối qua trình duyệt web.


Nội dung có thể thực hiện tiếp theo:

Tạo kết nối bên ngoài cho SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình ký số (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình lập tờ khai Excel (xem hướng dẫn).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.