Open navigation

Bảng thông báo

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng bảng thông báo trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

Bảng theo dõi tổng thể

1. Tổng số hành trình đang chạy – số hành trình đang chạy trong ngày (sáng và chiều)

2. Tổng số hành trình đã thực hiện – số hành trình mà xe đã chạy xong

3. Tổng số hành trình trễ giờ quy định – số hành trình đi không đúng giờ quy định

4. Tổng số chỗ còn trống – số chỗ còn trống trên các xe mà chưa được bán vé

5. Tổng số học sinh trên xe đang chạy – số học sinh đang trên xe hiện tại

6. Tổng số lượt học sinh đến trường/về nhà – số lượt học sinh đã được đón tới trường/số học sinh được trả về nhà

7. Tổng số lượt học sinh đang cần đón – tổng số học sinh đang cần được đón lên xe

8. Tổng số học sinh báo vắng – tổng số học sinh đã xin phép nghỉ

Chi tiết hoạt động trong ngày

Thể hiện thông tin chi tiết của từng xe trong ngày hiện tại

Nhấn chọn vào dòng thông tin từng xe / nút CHI TIẾT để mở ra thông tin chi tiết chuyến điCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.