Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.45

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023


Tính năng mới

1. Cấu hình Konect24: Thêm mới.


Cải tiến

1. TK1-TS: Cập nhật file Excel mẫu.

2. Hồ sơ 600: Thêm cột "Đia chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú)" trên tờ khai TK1-TS (Đối với Tăng LĐ). Bỏ cột “Số sổ BHXH” trên tờ khai D02-TS (Đối với Tăng LĐ).

3. Nạp dữ liệu từ Google Form (Thông qua Konect24): Cập nhật nghiệp vụ cho hồ sơ 600, 630.

4. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu xác thực CKS Safe-CA. Tối ưu xác thực CKS đối với file PDF.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.45.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.