Open navigation

iHaiQuan cập nhật 14.2.1

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

Danh mục: Thêm menu Cập nhật danh mục.


Cải tiến

Tờ khai nhập khẩu: Tối ưu Thông tin vận đơn. Tối ưu chức năng in số vận đơn MAWB.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.