Open navigation

KySo cập nhật 15.0.5

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Xem XML BHXH: đồng bộ xem hồ sơ BHXH.

3. Thông tin đơn vị: đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

4. TS24 ID: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

5. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu hiển thị danh sách tờ khai trình ký.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.5.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.