Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 25 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. iXHD: Thêm nút “Sao chép tất cả”.

2. API iXHD: Cập nhật phiên bản v3.

3. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v4.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.