Open navigation

Giới thiệu

2ez-Agro là một phiên bản của nền tảng Odoo được thiết kế dành riêng cho quản lý nông nghiệp.

Được kế thừa tất cả các chức năng của nền tảng 2ez ban đầu và phát triển thêm một số tính năng mới để hỗ trợ các nhu cầu riêng của ngành nông nghiệp.

Việc sử dụng 2ez-Agro mang lại một số lợi ích trong phương thức quản lý nông nghiệp, bao gồm:

. Cải thiện hiệu quả: giúp hợp lý hóa các quy trình quản lý nông nghiệp khác nhau, từ sản xuất nông nghiệp và quản lý nông trại đến báo cáo và phân tích tài chính. Điều này dẫn đến tăng hiệu quả trong việc quản lý tổng thể các hoạt động nông nghiệp.

. Truy cập dữ liệu thời gian thực: tất cả thông tin liên quan đến hoạt động của nông trại được lưu trữ trong một hệ thống tập trung, cho phép truy cập dễ dàng và giám sát các hoạt động và hiệu suất của trang trại theo thời gian thực.

. Tiết kiệm chi phí: bằng cách cung cấp phân tích chi phí chi tiết và theo dõi ngân sách, giúp người nông dân và nhà quản lý nông nghiệp xác định các lĩnh vực tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động của họ.

. Nâng cao năng suất: với khả năng theo dõi quá trình sản xuất cây trồng và quản lý tài nguyên trang trại một cách hiệu quả, cho phép nông dân và các nhà quản lý nông nghiệp tăng năng suất và sản lượng.

. Ra quyết định tốt hơn: với quyền truy cập vào các báo cáo và phân tích chi tiết, nhà quản lý nông nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sản xuất cây trồng, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch tài chính, mang lại kết quả tốt hơn và tăng lợi nhuận.

Nhìn chung, 2ez-Agro cung cấp một nền tảng quản lý nông nghiệp toàn diện có thể giúp nông dân, nhà quản lý nông nghiệp tối ưu hóa hoạt động của họ, giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.