Open navigation

Báo cáo phân tích - Phân tích đất

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Phân tích đất thuộc nhóm chức năng Báo cáo phân tích.

Báo cáo phân tích gồm những tính năng sử dụng sau:

. Báo cáo ngân sách so với chi thu thực tế: hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo dạng tập tin Excel lưu về máy tính

. Phân tích đất: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi phân tích đất trồng

. Báo cáo mùa: hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo dạng tập tin Excel lưu về máy tính

. Nhật ký thời tiết: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi thời tiết trong mùa vụ

. Phân tích nước: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi phân tích nguồn nước


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết phân tích đất theo ngày; dữ liệu phân tích ghi nhận mở rộng theo 3 nhóm thuộc tính Vật lý, Sinh học, Hoá chất

6. Danh sách thông tin phân tích đất đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.