Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.18

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 15 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.2. Cập nhật CSDL khi khai bổ sung.

2. 05/KK-TNCN (TT80/2021): Cập nhật CSDL khi khai bổ sung.

3. 01/GTGT (TT26/2015): Tối ưu lưu dữ liệu.

4. 02/GTGT (TT80/2021): Tối ưu lấy số thuế kỳ trước chưa được hoàn.

5. Bổ sung 01/TBVMT (TT156/2013): Tối ưu load danh mục.

6. 03/TNDN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.2.

7. Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật chức năng Xuất dữ liệu cá nhân (xuất Excel và XML).

8. HS trên Google Drive: Tối ưu đồng bộ Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

9. Kết xuất BC: Tối ưu xuất báo cáo 04/NTNN (TT80/2021).

10. Xem XML Thuế: Cập nhật hiển thị thông tin CKS (Tất cả tờ khai hiện hành).

11. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.18.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.