Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.21

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 13 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm trường dữ liệu Mã hóa CT (Nếu chọn thì bắt buộc nhập cột Ngày sinh).

2. Lịch sử giao dịch: Tối ưu chức năng chuyển lịch sử giao dịch.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.21.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.