Open navigation

Bán hàng | Đơn hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tạo đơn hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Đơn hàng

Tại giao diện đơn hàng đã thiết lập:

(1): Các nút chức năng hỗ trợ

(2): Thông tin đơn hàng

(3): Thông tin sản phẩm

(4): Trạng thái đơn hàng

Tạo đơn hàng: nhấn chọn Tạo > tạo thông tin khách hàng > thông tin sản phẩm > Lưu

(1): nút tạo đơn hàng

(2) (3): tạo thông tin khách hàng/ thông tin sản phẩm

(4): các nút hỗ trợ Lưu/ Gửi Email khách hàng


Bài viết khác

Thảo luận

Lịch

Bán hàng - Khách hàng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.