Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. Lập hóa đơn từ PMBH: Thêm tùy chọn xuất gộp theo Mã HHDV, Tên HHDV đối với CSDL trung gian qua Cloud24.

2. Hóa đơn điện tử: Tối ưu kiểm tra trạng thái MST người mua.

3. Cài đặt phát hành: Bỏ chức năng ký số hóa đơn mẫu.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.