Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

1. Cấu hình ký số: Thêm cấu hình OneDrive.

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm nhóm chức năng OneDrive (Sao lưu OneDrive).


Cải tiến

1. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.