Open navigation

Nhật ký thời tiết

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Nhật ký thời tiết thuộc nhóm chức năng Báo cáo phân tích.

Báo cáo phân tích gồm những tính năng sử dụng sau:

. Báo cáo ngân sách so với chi thu thực tế: hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo dạng tập tin Excel lưu về máy tính

. Phân tích đất: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi phân tích đất trồng

. Báo cáo mùa: hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo dạng tập tin Excel lưu về máy tính

. Nhật ký thời tiết: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi thời tiết trong mùa vụ

. Phân tích nước: khởi tạo, quản lý thông tin theo dõi phân tích nguồn nước


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập Nhật ký thời tiết, các chỉ số chi tiết nhiệt độ, độ ẩm, gió…hệ thống tự tính bình quân dựa vào dữ liệu thời tiết hàng ngày ghi trong tab Thời tiết hàng ngày.

6. Danh sách Nhật ký thời tiết đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.