Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.27

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 10 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ trên Google Drive: Tối ưu chức năng ký và cập nhật lại tình trạng file đã ký.

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng TaxOnline. Thêm trường dữ liệu Mã hóa CT (Nếu chọn thì bắt buộc nhập cột Ngày sinh).

3. Cấu hình ký số: Tối ưu cấu hình ký PDF.

4. Kết xuất BC: Tối ưu chức năng ký và cập nhật lại tình trạng file đã ký.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.27.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.