Open navigation

KySo cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Xem XML BHXH: Đồng bộ xem hồ sơ BHXH.

3. Thay đổi icon theo chuẩn SVG.

4. Ký và nộp hồ sơ: Tối ưu chức năng Ký tắt Thuế và BHXH.

5. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

6. LSGD: Cập nhật chức năng chuyển LSGD Thuế và BHXH.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.