Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu lưu và tải dữ liệu.

2. 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Tối ưu hiển thị tổng cộng.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.