Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu chức năng Phục hồi dữ liệu.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.