Hồ sơ nghiệp vụ Thẻ

Hồ sơ nghiệp vụ Thẻ

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thẻ Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hi...
Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thẻ Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ  đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng, trong ứng dụng iBHX...