TaxOnline - Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15

Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15 được áp dụng từ kỳ kê khai tháng 02/2022. TS24 sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất để Quý Khách có thể kê khai và nộp thuế đúng hạn.


Trân trọng & Cảm ơn.

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
  • Hiện tại phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng (01/GTGT) theo nghị quyết số 43/2022/QH15 đã được cập nhật.  Quý khách có thể vào kê khai.


    Trân trọng & Cảm ơn!

đăng nhập để đăng một bình luận