Các tờ khai đã được cập nhật theo TT80

Kính gửi Quý khách hàng


Hiện tại các tờ khai đã được cập nhật theo TT80.


Trân trọng!

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
  • Tôi cần hướng dẫn tờ khai 01/GTGT theo TT80/2021

đăng nhập để đăng một bình luận