Tên loại tài nguyên không hiển thị trên tờ khai 02/TAIN

Anh/Chị có thể xem tạm trên itax. Bên em đang kiểm tra lại trên TaxOnline.


đăng nhập để đăng một bình luận