Tờ khai 03/TNDN chưa có phụ lục giao dịch liên kết

Hiện tại phụ lục giao dịch liên kết TS24 đang hoàn thiện. Sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

đăng nhập để đăng một bình luận