Chỉ tiêu 14 phụ lục 03-1A báo đỏ

Hướng xử lý: Đã sửa. Anh/Chị vào tờ khai làm bình thường.

Tình trạng: Đã cập nhật

  • Cho hoi khi nao co PL 03-3A tren Taxonline cua to khai 03/TNDN

đăng nhập để đăng một bình luận