Quản lý tổng hợp báo cáo

Quản lý tổng hợp báo cáo

Quản lý hoá đơn
iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn chức năng quản lý hóa đơn trong phần mềm iXHD™.   II. Hướng dẫn thực...
Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử đã xuất từ iXHD™
iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo  Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã ...
Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất
iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện việc tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất trong phầ...
Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất
iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn chức năng báo cáo, tổng hợp thông tin dữ liệu hoá đơn đã xuất trong phần...
Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực
iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau: (1): truy cập vào địa...