Hồ sơ chính sách

Hồ sơ chính sách

Hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19
iBHXH  - Hồ sơ chính sách I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do...
Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l)
iBHXH  - Hồ sơ chính sách I. Giới thiệu:     Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ “Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dị...
Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin (600m)
iBHXH  - Hồ sơ chính sách I. Giới thiệu:     Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ “Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịc...
Lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Thủ tục lần đầu [651a] – Thủ tục thay đổi [651b])
iBHXH - Hồ sơ chính sách I. Giới thiệu:     Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ...