Chứng thư số SAFE-CA

Chứng thư số SAFE-CA

Hướng dẫn ký hợp đồng chứng thư số của SAFE-CA
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Tài liệu này hướng dẫn tổ chức, cá nhân hiểu rõ nội dung cần phải thực hiện trước khi ký kết Hợp đ...
Quy trình cấp chứng thư số SAFE-CA
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved
Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA I.Thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số, quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:   Đối với dịch...
Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Để thực hiện gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa, Quý khách vui lòng thực hiện như sau: Bước ...
Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA   I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:...
Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số từ xa
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Để thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số từ xa, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sa...
Hướng dẫn kích hoạt mới chứng thư số SAFE-CA
Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA  Để kích hoạt mới chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:   Bước 1: Cắm USB Token và...
Hướng dẫn thủ tục cấp lại thiết bị Token
Đăng ký và gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA I. Để thực hiện thủ tục cấp lại thiết bị token, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: 01 Giấy ...
Hướng dẫn thủ tục mở khoá mã PIN
Đăng ký  GIa hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Để mở khoá mã PIN Token, Quý khách vui lòng thực hiện như sau: Trường hợp 1: Reset mã PIN qua OTP E...
Hướng dẫn lấy giấy chứng nhận chứng thư số điện tử
Đăng ký & GIa hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA Để thực hiện lấy giấy chứng nhận điện tử, Quý khách vui lòng thực hiện như sau: 1. Cắm USB Token ...