iXHD - Thay đổi thông tin hiển thị trên mẫu hóa đơn / Cập nhật mẫu hóa đơn

Để Thay đổi thông tin hiển thị trên mẫu hóa đơn hoặc cập nhật mẫu hóa đơn, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

- Trên thành tiêu đề, chọn "Hệ thống" (1) > "Phát hành HDDT(CQT đã chấp nhận)" (2)- Cắm thiết bị Chữ ký số (USB Token)

- Tại Danh sách mẫu hóa đơn, lựa chọn đúng ký hiệu hóa đơn cần chỉnh sửa (1) “Sửa” (2)

            . Trường hợp 1: Người dùng muốn Cập nhật mẫu hóa đơn, nhấn chọn biểu tượng dấu “+” tại chọn mẫu in (3) > Lựa chọn file mẫu hóa đơn được TS24 cung cấp (định dạng *.xsl) (4) > “Open” (5)

            . Trường hợp 2: Người dùng muốn Thay đổi thông tin hiển thị trên mẫu hóa đơn, nhập thông tinh cần điều chỉnh ở vùng “Thông tin đơn vị” (6)- Nhấn chọn “Xem mẫu hóa đơn” (1) để kiểm tra xem lại mẫu hóa đơn vừa chỉnh sửa (2) > “Đóng” (3) > “Lưu lại” (4) > “Ký trực tiếp” (5) - Hiển thị hộp thoại thông báo “Bạn có chắc ký mẫu hóa đơn này không”, chọn “Có” (1) > Lựa chọn CKS (2) > “Ký” (3) > Nhập mã pin USB Token, chọn “Đăng nhập” 
- Đến đây, Anh/Chị đã hoàn thành thao tác Thay đổi thông tin hiển thị trên mẫu hóa đơn hoặc cập nhật mẫu hóa đơn.

 

Chúc Anh/Chị thành công.

 

Trân trọng cảm ơn.

đăng nhập để đăng một bình luận