[THÔNG BÁO] - HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LẠI CƠ QUAN BHXH QUẢN LÝ THEO THÔNG BÁO SỐ 01/2022-QLT

Sau khi nhận được thông báo chuyển mã đơn vị từ CQ BHXH TP.HCM quản lý về CQ BHXH TP.Thủ Đức và các CQ BHXH Quận/Huyện quản lý, quý đơn vị thực hiện việc chuyển đổi này trên phần mềm iBHXH như sau:

  1. vào Thông tin chung, Thông tin đơn vị, nhấn qua phần Thông tin Cơ quan quản lí, nhấn Sửa > chọn lại BHXH quản lý > nhấp vào dấu + nhập mã đơn vị mới > lưu.
  2. vào Hồ sơ điện tử, chọn đăng kí I-VAN theo hướng dẫn sau:
  • Đăng ký I-VAN ở CQ BHXH quản lý mới, xem hướng dẫn tại đây

VD: 

mst 3500000005
mã đv mới: YN0000G
mã đv cũ: YN0000Z, IC000Z, BW0000Z
CQQL cũ: BHXH TPHCM
CQQL mới: BHXH Quận 7

Lưu ý: đơn vị có bao nhiêu mã đơn vị thì đăng ký mới hết bấy nhiêu.
đăng nhập để đăng một bình luận