[THÔNG BÁO] - CẬP NHẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-TTg (Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ)

Đã có quy trình thủ tục về Quyết định số 08/QĐ-TTg, xin thông báo tới đơn vị sử dụng lao động thực hiện hồ sơ: (bao gồm hồ sơ giấy và điện tử) 

- Xác nhận danh sách người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đề nghị tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg. (Mã thủ tục 600q cho điện tử và 600QG cho giấy, gửi mẫu 02 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg) 

- Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg. (Mã thủ tục 600r cho điện tử và 600RG cho giấy, gửi mẫu 03 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg)


Để thực hiện quy trình này trên iBHXH, quý đơn vị vui lòng thao tác theo hình minh họa bên dưới:*** Khi mở phần mềm iBHXH sẽ chạy cập nhật tự động, quý đơn vị nhấp chuột chọn "Khởi động lại" để cập nhật phần mềm hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng iBH chọn Cập nhật/ Cài đặt lại trên TS24Pro.Xin cảm ơn! 


 

pdf
đăng nhập để đăng một bình luận