[THÔNG BÁO] - HƯỚNG DẪN NỘP HS 608 THEO CÔNG VĂN SỐ 4887/BHXH-CNTT

Nội dung CV hướng dẫn đơn vị nộp HS 608 bao gồm những tờ khai như ở mục 2.1 và 2.2, chi tiết ở file đính kèm. Do quy trình 608 theo quy định chỉ có TK1-TS, nên TS24 hỗ trợ có thêm 3 dòng đính kèm để đủ số lượng mẫu biểu mà CV 4887 yêu cầu.


Tại giao diện đính kèm HS 608, để thêm dòng đính kèm, nhấn nút insert trên bàn phím, đến khi ra đủ 3 dòng (hoặc 2 dòng tùy theo nhu cầu nộp HS), như hình minh họa bên dướiLưu ý: tổng dung lượng của bộ hồ sơ phải dưới 5Mb để đảm bảo HS vào cổng tiếp nhận của BHXH VN.


pdf
(401 KB)
đăng nhập để đăng một bình luận