[THÔNG BÁO] - V/v TẠM DỪNG HỆ THỐNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Kính gửi Quý khách hàng,


Thực hiện theo kế hoạch nâng cấp hệ thống để kiểm tra, xác thực chứng thư số theo chuẩn mới tuân thủ quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 


Ngày 21/09/2022, hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ điện tử do đơn vị gửi đến, cụ thể: https://web.ts24.com.vn/blog/su-kien-278/thong-bao-14329#scrollTop=0

đăng nhập để đăng một bình luận