Tờ khai bổ sung 03/TNDN

Hiện tại chưa có tờ khai bổ sung 03/TNDN chưa có. Anh/Chị kiểm tra kĩ dữ liệu tờ khai chính trước khi gửi.   • CHo hoi chung nao PL 03-3A cap nhat tren Taxonline cua to khai 03/TNDN

  • Xin hỏi Phụ lục 03-8/TNDN khi nào cập nhật lại ạ vì đến giờ vẫn báo lỗi đỏ ngay MST của Tỉnh nơi đóng trụ sở chính dù chỉ tiêu này phần mèm tự nhảy không thể nhập liệu.

đăng nhập để đăng một bình luận