Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính, để có thể cài đặt và sử dụng phần mề...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro ...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Truy cập website TS24.com.vn (1) > nhấn ...
Kích hoạt gói dịch vụ
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, Xua...
Xem nội dung chi tiết file dữ liệu định dạng XML
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản TS24pro Viewer là chương trình hỗ trợ người dùng xem nội dung chi tiết file dữ liệu có định dạng XML được xuất ra từ chương ...
Kiểm tra chương trình .Net Framework được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản Để kiểm tra chương trình .Net Framework đang được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows là phiên bản nào, đối với trường hợp máy ...
Hệ thống - Thông tin đơn vị
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật th...
Hệ thống - Quản lý dữ liệu & phân quyền
TS24pro - Hướng dẫn cơ bản 1. Quản lý dữ liệu: Khởi động ứng dụng TS24pro (1) > thực hiện đăng nhập (2) > nhấn chọn “Hệ thống” (3). Chức năng “...